мар. 08

Д-р Клара Мечкова

Д-р Клара Мечкова

Много своеобразна, уникална, бих казала, интерпретация, брилянтно овладян глас и… великолепна поддръжка от страна на държащите исо! Да се пее около час едногласна музика си е истински подвиг. Едва ли слушателите могат да си представят необходимото усилие за подготовката и издържането на подобен концерт, но пък резултатът е безспорен – макар и извън литургията песнопенията създават истинско литургично усещане! Много се радвам на вашите успехи и пожелавам творческият дух в тази изключително сложна дейност по възстановяване образците от възрожденската ни църковнопесенна съкровищница никога не ви напуска!

Д-р Клара Мечкова, преподавател по история на византийската и западноевропейската музика (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

preload preload preload