май 10

Репортаж за великопостния концерт с източноцърковни песнопения в храм „Св. Троица“ (19 февруари 2016 г.), излъчен в предаването „Вяра и общество“ на БНТ.

За смисъла на Великия пост / БНТ, "Вяра и общество"

Liked it? Take a second to support Никола on Patreon!

Коментарите са изключени.

preload preload preload