Ное. 18

РаботилницаЕкспериментална работилница по източноцърковно пеене

Тематичен план м. ноември – декември 2016

  1. 26 ноември 2016. Хроматичен тонов род в източноцърковната музика. Твърда хроматична гама. Глас 6. “Всякое дыхание” и 6-та Евангелска стихира.
  2. 3 декември 2016. Глас 7 (βαρύς). Енхармоничен и диатоничен тонов род на 7-ми глас. Възкресни тропари, “Всякое дыхание”. Какво означава понятието “протоварис”. Полиелей “Слово благо” (Псалтикийна утреня).
  3. 10 декември 2016. Глас 8. Стихирарически и тропарически вид. Възкресни тропари, “Всякое дыхание” и хвалитни стихири, 8-ма Евангелска стихира.
  4. 17 декември 2016. Глас 1. Възкресни тропари, “Всякое дыхание”, хвалитни стихири. Катавасии на Рождество Христово.

Ако желаете да участвате в заниманията, открийте ни във Facebook: https://www.facebook.com/groups/easternchanting/

Ное. 17

Експериментална работилница по източноцърковно пеене

Работилница

Работилница по източноцърковно пеене

С благословението на отец Иван Христов – предстоятел на храм “Св. Архангел Михаил”, София, кв. Симеоново

Срещите се провеждат в събота от 13 ч. към енорията при храма “Св. Архангел Михаил” (София, кв. Симеоново) и отнемат 2 астрономически часа.

“Работилницата” включва теоретично разяснение на разглеждания материал, практическо изпяване с паралагия и мелос, въпроси, дискусии, упражнения. Материалът е предварително подбран спрямо богослужението през предстоящата неделя или настъпващ голям празник.

Водещ: Никола Антонов

Минимално изискване – познаване на количествените знаци и основната функция на качествените, познаване на упражненията и материала по Краткия възкресник (опит с Обширния възкресник е желателно условие). Напълно начинаещи няма да бъдат изключвани, но от тях ще се очаква да наваксват основно със собствени усилия.

Цел на заниманията:

Срещите са част от цялостен процес, който включва запознаване с основите на източноцърковната музика, подкрепено с необходимата теоретична част, обсъждане и разкриване смисъла на осмогласната система, особеностите на Хурмузиево-Хрисантовата невмена нотация, стил и начин на изпълнение на църковните песнопения според тяхното литургично предназначение, ще бъдат застъпвани и практически въпроси за дишането и анатомията на църковното пеене.

Достъп: свободен (безплатен)

Ако желаете да участвате в заниманията, открийте ни във Facebook: https://www.facebook.com/groups/easternchanting/

Никола Антонов

София, 16 ноември 2016

Tagged with:
preload preload preload