Ное. 17

Експериментална работилница по източноцърковно пеене

Работилница

Работилница по източноцърковно пеене

С благословението на отец Иван Христов – предстоятел на храм “Св. Архангел Михаил”, София, кв. Симеоново

Срещите се провеждат в събота от 13 ч. към енорията при храма “Св. Архангел Михаил” (София, кв. Симеоново) и отнемат 2 астрономически часа.

“Работилницата” включва теоретично разяснение на разглеждания материал, практическо изпяване с паралагия и мелос, въпроси, дискусии, упражнения. Материалът е предварително подбран спрямо богослужението през предстоящата неделя или настъпващ голям празник.

Водещ: Никола Антонов

Минимално изискване – познаване на количествените знаци и основната функция на качествените, познаване на упражненията и материала по Краткия възкресник (опит с Обширния възкресник е желателно условие). Напълно начинаещи няма да бъдат изключвани, но от тях ще се очаква да наваксват основно със собствени усилия.

Цел на заниманията:

Срещите са част от цялостен процес, който включва запознаване с основите на източноцърковната музика, подкрепено с необходимата теоретична част, обсъждане и разкриване смисъла на осмогласната система, особеностите на Хурмузиево-Хрисантовата невмена нотация, стил и начин на изпълнение на църковните песнопения според тяхното литургично предназначение, ще бъдат застъпвани и практически въпроси за дишането и анатомията на църковното пеене.

Достъп: свободен (безплатен)

Ако желаете да участвате в заниманията, открийте ни във Facebook: https://www.facebook.com/groups/easternchanting/

Никола Антонов

София, 16 ноември 2016

Liked it? Take a second to support Никола on Patreon!

Коментарите са изключени.

preload preload preload