ное. 18

РаботилницаЕкспериментална работилница по източноцърковно пеене

Тематичен план м. ноември – декември 2016

  1. 26 ноември 2016. Хроматичен тонов род в източноцърковната музика. Твърда хроматична гама. Глас 6. “Всякое дыхание” и 6-та Евангелска стихира.
  2. 3 декември 2016. Глас 7 (βαρύς). Енхармоничен и диатоничен тонов род на 7-ми глас. Възкресни тропари, “Всякое дыхание”. Какво означава понятието “протоварис”. Полиелей “Слово благо” (Псалтикийна утреня).
  3. 10 декември 2016. Глас 8. Стихирарически и тропарически вид. Възкресни тропари, “Всякое дыхание” и хвалитни стихири, 8-ма Евангелска стихира.
  4. 17 декември 2016. Глас 1. Възкресни тропари, “Всякое дыхание”, хвалитни стихири. Катавасии на Рождество Христово.

Ако желаете да участвате в заниманията, открийте ни във Facebook: https://www.facebook.com/groups/easternchanting/

Коментарите са изключени.

preload preload preload