февр. 28

РаботилницаЕкспериментална работилница по източноцърковно пеене

Тематичен план м. март 2017

  1. 4 март 2017. Глас 4. Теоретично въведение в напевите: стихирарически, ирмологически (легетос), пападически (агиа). Образци от Обширния възкресникСвете тихий (Статис).
  2. 11 март 2017. Глас 5. Преговор. Подготовка за богослужението на 12 март.
  3. 12 март 2017. Практика. Храм “Св. Рождество Христово”. Утреня и Св. Литургия. Глас 5.
  4. 18 март 2017. Глас 6. Преговор. Подобни. Въведение в прилагането на църковнославянски текст.
  5. 25 март 2017. Глас 7. Преговор. Подобни. Песнопения от периода на Страстната седмица.

Ако желаете да участвате в заниманията, открийте ни във Facebook: https://www.facebook.com/groups/easternchanting/

февр. 22

Download PDF

Свете тихий – глас 4 агиа – Григорий Статис

Download PDF

preload preload preload