мар. 27

РаботилницаЕкспериментална работилница по източноцърковно пеене

Тематичен план м. април 2017

  1. 1 април 2017. Глас 8. Всякое дыхание, възкресни хвалитни стихири. Подготовка за неделната служба в храм “Рождество Христово”, кв. Младост.
  2. 8 април (Лазарова събота). Глас 1. Преговор. Пасхален канон. Воскресения день, Христос воскресе.
  3. 15 април (Велика събота). Няма да има занимание!
  4. 22 април (Томина неделя). Глас 1. Всякое дыхание, възкресни хвалитни стихири. Догматик.
  5. 29 април (Неделя на жените мироносици). Няма да има занимание!

Ако желаете да участвате в заниманията, открийте ни във Facebook: https://www.facebook.com/groups/easternchanting/

Liked it? Take a second to support Никола on Patreon!

Коментарите са изключени.

preload preload preload