май 09

РаботилницаЕкспериментална работилница по източноцърковно пеене

Тематичен план м. май 2017

  1. 13 май 2017. Глас 4. Преговор и затвърждаване, нов материал. Легетос и агиа, тропарически напев (по гамата на 2-ри – мека хроматична гама).
  2. 20 май 2017. Подготовка за службата на 21 май, Св. Константин и Елена. Участие на богослужение в храм “Св. Мина”, кв. Модерно предградие, гр. София.
  3. 27 май 2017. Глас 6. Преговор и затвърждаване, нов материал.

Ако желаете да участвате в заниманията, открийте ни във Facebook: https://www.facebook.com/groups/easternchanting/

Liked it? Take a second to support Никола on Patreon!

Коментарите са изключени.

preload preload preload