Ное. 18

Обширен възкресник, глас 7, Утреня

Възкресник – Глас 7 – Утреня – част 1 / по Манасий Поптодоров

Обширен възкресник, глас 2, 2-ра Евангелска стихира

Евангелска стихира 2 – глас 2 / Манасий Поптодоров

Святий Боже, глас 7 (диатоничен)

Святий Боже – глас 7 – диатоничен – Николай Смирненски

Херувимска песен, глас 7 (диатоничен)

Херувимска песен – кратка – глас 7 диатоничен / Манасий Поптодоров

Отца и Сына, глас 7 (диатоничен)

Отца и Сына – глас 7 – диатоничен / Илия Атанасов

Достойно есть, глас 7 (хармоничен)

Достойно есть – глас 7 енхармоничен / Григорий Протопсалт

Неделен причастен, Хвалите, глас 7 (диатоничен)

Причастен – Хвалите – глас 7 – Йоан Протопсалт

 

Liked it? Take a second to support Никола on Patreon!

Коментарите са изключени.

preload preload preload