ное. 23

Възкресни тропари, глас 8

Възкресни тропари – глас 8 / Манасий Поптодоров

 

Катавасии на Рождество Христово, глас 1

Рождество Христово – двойни катавасии – глас 1

Всякое дыхание, глас 8

Всякое дыхание – глас 8 / Манасий Поптодоров

Хвалитни стихири, глас 8

Хвалитни стихири – глас 8 / Манасий Поптодоров

Трета евангелска стихира, глас 8

Евангелска стихира – глас 3 / Εωθινόν Γ΄

Милост мира и Достойно есть, глас 8

Милост мира и Достойно есть – глас 8 / Храм "Рождество Христово" гр. София

Коментарите са изключени.

preload preload preload