дек. 09

Поради зачестилите запитвания да публикувам записи на песнопения от репертоара за празнични всенощни бдения, предлагам на вашето внимание кратките Аниксандарии от Теодор Фокейски (поч. 1848) на глас 8. Причисляват се към класически образци на източноцърковната музика. Изпълнението е по превода и адаптацията на един от най-големите ни възрожденски музикоучители Ангел Иванов Севлиивеца (1808 -- 1880), поместен в първата част на неговия сборник Ковчег цветособрания (изд. 1857).

С аниксандариите започва пеенето на вечернята. Песнопението представлява разпяване на част от предначинателния 103 псалом от изречението “отверзшу Тебѣ руку, всяческая исполнятся благости” (на гр. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητας). Паломът се чете до това място и оттам-нататък се запяват аниксадариите, като към всяка фраза се добавя и славословие, възпяващо премъдростта на троичния Бог като Творец на света.


Аниксандарии - глас 8 / Теодор ФокейскиКоментарите са изключени.

preload preload preload