дек. 09

Възкресни тропари, глас 2

Възкресни тропари – глас 2 – Манасий Поптодоров

 

Катавасии на Рожество Христово, глас 1

Рождество Христово – катавасии – глас 1 / Манасий Поптодоров

Всякое дыхание и стихири на Хвалитех, глас 2

Всякое дыхание – възкресни хвалитни стихири – глас 2

Пета евангелска стихира, глас 5

Възкресник – Глас 5 – Утреня – част 2 / Евангелска стихира 5

Антифони на Св. Литургия, глас 2

Златоустова Св. Литургия – антифони – глас 2 / Манасий Поптодоров

Трисвятое, Георги Критски, глас 2

Георги Критски – Трисвятое – глас 2 / по Манасий Поптодоров

Херувимска песен, Илия Атанасов, глас 2

Херувимска песен – кратка – глас 2 / Илия Атанасов

Отца и Сына и Достойно есть, Хвалите (неделен причастен), глас 2

Златоустова Св. Литургия – глас 2 – част 2 / Манасий Поптодоров

Коментарите са изключени.

preload preload preload