ян. 21

  • Курс по пеене в Богословския факултетОт 22 януари 2020 стратира курс по източноцърковно пеене в Богословския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” с преподавател Никола Антонов.
  • Заниманията ще се провеждат всяка сряда от 18:30 ч. в аудитория номер 8 (на 3 ет).
  • В зависимост от участниците ще се обособят две групи – една за напълно начинаещи, които нямат никакъв опит с тази музика, а другата – за курсисти, които вече имат опит с невмите, учили са или са се занимавали самостоятелно (не започват от напълно нулево ниво). Целта на заниманията е да се разглеждат както теоретични теми, така и да се изучава класически репертоар за нашата традиция, който да помогне на курсистите да навлязат в дебрите на източното пеене и да бъдат полезни на клира в своите храмове.
  • Съдържанието на курса ще се организира чрез Moodle – платформата за електронно обучение. Целта е тази музика да достигне до повече хора във възможно най-автентичния си вид и да се събуди интерес към нея не само сред тесните богословски среди.
  • Курсът е безплатен и отворен за всички интересуващи се.
  • Ако се съберат достатъчно кадри, може да се обособи хор, който да участва на събития на факултета и празници.
preload preload preload