окт. 12

Интернет семинар (webinar) по източно пеене: "Хвалите", гл. 5, от Св. Йоан Кукузел

Tagged with:
сеп. 29

Уебинар – открит урок:

Всекидневна херувимска песен – глас 4 (агиа) / разяснение и паралагия

Tagged with:
мар. 18

Презентация:

Въведение-в-източноцърковното-пеене-V

Видео:

Кратки уроци по източноцърковно пеене: Урок 20 – 23

Tagged with:
февр. 22

Глас първи, обяснение, примери.

Презентация:

Въведение-в-източноцърковното-пеене-IV

Видео:

Кратки уроци по източноцърковно пеене: Урок 16 – 19

Tagged with:
февр. 01

Родове и гами, гласове, модулации (повреди).

Презентация:

Въведение-в-източноцърковното-пеене-III

Видео:

Кратки уроци по източноцърковно пеене: Урок 11 – 14

Tagged with:
ян. 22

Качествени знаци за ударение, качествени знаци – украшения. Диез и ифез. Упражнения.

Презентация:

Въведение-в-източноцърковното-пеене-II

Видео:

Кратки уроци по източноцърковно пеене: Урок 8 – 10

 

Tagged with:
ян. 19

Наименования на тоновете, естествена диатонична гама, количествени знаци и знаци за времетраене (забавяне и ускоряване). Упражнения.

Презентация:

Въведение-в-източноцърковното-пеене-I-1

Видео:

Playlist: Кратки уроци по източноцърковно пеене

 

Tagged with:
preload preload preload