мар. 22

Св. Йоан Лествичник – Слава на стиховните – глас 2 / Жеко Павлов

Εἰς τὸν Στίχον, Δόξα… Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος.  Ἦχος β’,  Ἰδιόμελον

Τὸν ἐπὶ γῆς Ἄγγελον, καὶ ἐν οὐρανοῖς ἄνθρωπον Θεοῦ, τοῦ κόσμου τὴν εὐκοσμίαν, τὴν τρυφὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν, τῶν Ἀσκητῶν τὸ καύχημα Ἰωάννην τιμήσωμεν· πεφυτευμένος γὰρ ἐν τῷ οἴκω τοῦ Θεοῦ, ἐξήνθησε δικαίως, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἐν ἐρήμῳ ἐπλήθυνε τὰ ποίμνια Χριστοῦ, τῶν λογικῶν προβάτων, ἐν Ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ.

На земли ангела, / и на небесех человека Божия, / мира благоукрашение, / наслаждение благих, / добродетелей постнических похвалу, Иоанна почтим: / насажден бо в дому Божии, процвете праведно, / и яко кедр в пустыни умножи стада Христова словесных овец, / в преподобии и правде.

Да почетем Йоан – ангел на земята и Божи човек на небесата, благоукрашение за света, наслада от добрините и добродетелите, похвала за подвижниците, защото той беше посаден в дома Божи и праведно процъфтя, и като кедър в пустинята чрез светостта и правдата си умножи стадата Божии от словесни овци.

Св. Йоан Лествичник – Слава на Хвалитех – глас 1 / Жеко Павлов

Εἰς τοὺς Αἴνους, Δόξα… Ἦχος α’, Ἰδιόμελον

Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι καρποὺς μετανοίας, ἐν τούτῳ ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι καὶ πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καὶ νηστείαις τάς ἀρετὰς κατορθοῦντες, τούτοις ἀρεσκόμενος, ὁ Κύριος τοῦ ἔργου δηνάριον παρέχει δι οὗ ψυχὰς λυτροῦται, χρέους ἁμαρτίας, ὁ μόνος πολυέλεος.

Дойдете да се потрудим в таинствения виноград, като дадем в него плодове на покаяние, грижейки се не за ястия и питиета, а чрез молитви и пост да постигаме добродетелите; това се нрави на Господаря на лозето и Той дава по динар, чрез който Единственият Многомилостив изкупва душите от задълженията на греха.

Приидите делаим в тайном винограде, / плоды покаяния в нем творяще, / не в брашнех и питиих труждающеся, / но в молитвах и постех добродетели исправляюще: / сими угождаемый Господь / дела, динарь подает, / имже души избавляет долга греховнаго, / един Многомилостивый.

/Превод от оригинала: Проф. Иван Желев/

Tagged with:
ян. 29

Вечер на великопостните песнопения

Вечер на великопостните песнопения

19 февруари, 2016 г., петък, от 18:30, храм “Св. Троица” (бул. К. Величков и ул. Цар Симеон, София).

Музикална подготовка за предстоящия 40-дневен път – от покайния канон на св. Андрей Критски до Голгота.

Рецитал – византийски напеви, подбор и интепретация: Н. Антонов.

В програмата – произведения на св. Йоан Кукузел, отец Неофит Рилски, Жеко Павлов, Ангел Иванов (Севлиевеца) и други възрожденци. 

Ще бъдат представени източноцърковни песнопения от периода на Светата четиридесетница (Великия пост).

Заповядайте!

Tagged with:
preload preload preload