ян. 19

Наименования на тоновете, естествена диатонична гама, количествени знаци и знаци за времетраене (забавяне и ускоряване). Упражнения.

Презентация:

Въведение-в-източноцърковното-пеене-I-1

Видео:

Playlist: Кратки уроци по източноцърковно пеене

 

Tagged with:
preload preload preload