ян. 22

Качествени знаци за ударение, качествени знаци – украшения. Диез и ифез. Упражнения.

Презентация:

Въведение-в-източноцърковното-пеене-II

Видео:

Кратки уроци по източноцърковно пеене: Урок 8 – 10

 

Tagged with:
ян. 19

Наименования на тоновете, естествена диатонична гама, количествени знаци и знаци за времетраене (забавяне и ускоряване). Упражнения.

Презентация:

Въведение-в-източноцърковното-пеене-I-1

Видео:

Playlist: Кратки уроци по източноцърковно пеене

 

Tagged with:
preload preload preload